stylesheet' type='text/css'>

piątek, 31 sierpnia 2012

Czas spojrzeć prawdzie w oczy...

Jestem uzależniona.

wg encyklopedii PWN:

uzależnienia, med. stan psychicznej i fizycznej zależności od jakiegoś psychoaktywnego środka chemicznego, przejawiający się przymusem jego przyjmowania w oczekiwaniu na efekty działania tego środka lub dla uniknięcia objawów abstynencyjnych;
np. uzależnienia: lekowe, toksykomanie, lekomanie, narkomanie, nikotynizm; niekiedy za uzależnienia uznaje się wszystkie nawykowe zachowania z zatraceniem indywidualnej niezależności (np. uzależnienie od mody, telewizji, komputera).*

Jestem uzależniona od Ikei
2 komentarze: